Wyniki

24.09.2022
VII Korczyński Bieg i NW Do Prządek
Korczyna-Czarnorzeki