Wyniki

21.10.2023
VIII Korczyński Bieg i NW Do Prządek
Korczyna-Czarnorzeki